Kommunar

Sp er størst i 19 av 26 kommunar - Firda
300 kommunar er utan hurtigladarar - Fjordabladet
Ti kommunar har framleis reservasjonslegar - Fjordabladet
Tvangssamanslåtte kommunar vil ikkje reversere - NRK
Snart kan berre tre kommunar ha det sjeldne namnet - NRK
Store kommunar gjer det betre enn små i NHOs kommune-NM - Fjordabladet
Namn på nye kommunar - Sør Trøndelag
Mellombelse politikontaktar i våre kommunar - Avisa Hordaland (pressemelding)
Verdien av større kommunar vil vise seg - Sunnmørsposten
Vil påleggje kommunar å ta i mot gamle båtar - NRK
Fire av ti kommunar har ikkje fått fleire helsesøstrer - Framtida
To kommunar i fylket brukar minst på kulturføremål i landet - Firda
83 kommunar set grenser for tigging - Fjordabladet
Alle kommunar skal få politikontakt - Strilen
Enkelte kommunar manglar eit fullverdig tilbod - Hallingdølen
Andritz to rebuild board machine for Knauf Petroboard in Kommunar, Russia - Lesprom Network
Små kommunar samarbeider på nye måtar - NRK
Fleirtal mot tvungen samanslåing av kommunar - Porten.no
Direkte om samanslåing av kommunar og fylke - NRK
Rådmann i to kommunar - Hallingdølen
74 kommunar forsvinn frå kartet - Porten.no
Flaumvarsel utvida til å omfatte fleire kommunar - Porten.no
Rådmenn kan jobbe i to kommunar - Hallingdølen
Færre kommunar på Robek-lista enn nokosinne - Porten.no
No har også haustbarna rett på barnehageplass - NRK
Sju av ni kommunar vil gå vidare med jærlinja - Jærbladet
Fire av seks kommunar med nedgang i arbeidsløysa i Indre Sogn - Porten.no
Sandberg meiner 160 kommunar er ideelt - Porten.no
Nytt lovforslag om psykolog i alle kommunar - Porten.no
Fire kommunar på Senja slåast saman til éin - Fjordabladet
Ropar varsku - kommunar tapar pengar - Hallingdølen
5,23 millionar ekstra til lokale kommunar - Strilen
Bonus til kommunar som prioriterer el-gjenbruk - NRK
Mange kommunar opplever nedgang. Difor må dei bli sterkare. | Lise-May Sæle - Aftenposten
Samarbeidspartia kuttar talet på kommunar til 358 - Fjordabladet
Stadfesta at kommunar bli slegne saman med tvang - Porten.no
Stadfesta at kommunar bli slegne saman med tvang | Porten - Porten.no
Kommunar sparar store pengar på berre vegar - NRK
Ny avtale sparar pengar for LMS-kommunar - Porten.no
Rådmannen nekta å godta skatten – norske kommunar kan spare millionar - NRK
Søre-kommunar vil halde fram politisamarbeid - Sunnmørsposten
Fryktar brann - har innført bålforbod i fleire kommunar - NRK
Bålforbod i fire kommunar - Firda
Kommunereforma påverkar 3 av 10 kommunar - Hallingdølen
Minst 22 kommunar vil klage på politireforma - Fjordabladet
– Kan gå på helsa laus - NRK
Pasientar må ut og vinke til ambulansen - NRK
Færre konkursar i Telemark – to kommunar hadde ingen i 2016 - Varden
Ap lovar å skilje tvangssamanslåtte kommunar - Porten.no
Tre kommunar kjempar om polutsal - Sunnmørsposten
Desktop versie