Kommunar

Fleire kommunar vurderer å innføre turistskatt - Firda
Kommunar som vil så lite! - Firda
Høgre-kommunar har auka eigedomsskatten med 155 millionar kroner på to år - Fjordabladet
Fryktar kommunar som ikkje driv med havbruk vil få delar av Havbruksfondet ... - Firdaposten
Fire kommunar fekk nye nettsider i går - Strilen
8 av 10 kommunar satsar feil for å få nye innbyggarar - NRK
Tre kommunar kjempar om å få biogassanlegget - Sunnhordland
Blir trafikksikre kommunar - Fjuken
Nye kommunar, nytt demokrati - FagPressenytt
KrF: Kommunar råka av naturskadar må få meir hjelp - Firda
Forskrift om felles adressesystem for Førde, Gaular, Jølster og Naustdal ... - Lovdata
Vil ha effektive kommunar - Valdres Dagens Nyheter
Kommunar utan akuttberedskap kan miste retten til å drive barnevern - Fjordabladet
Mange kommunar manglar psykolog. Moldepsykolog er glad for forslag i ... - Romsdals Budstikke
Aps migrasjonsutval vil handplukke kommunar for å få flyktningar raskare ut i jobb - Fjordabladet
- Eg vil påstå at alle tre kommunar har kome greitt ut av det på Høgre si liste - Hardanger Folkeblad
– Vil kosta oss 280 milliardar å handtera vassmassane - NRK
Quiz: Kva veit du om norske kommunar? - NRK
383 kommunar har sårbart mobilnett ved straumbrot - Fjordabladet
– Kommunar treng kulturell leiarkraft - Avisa Hordaland (pressemelding)
Lokale kommunar håva inn over 113 mill. på havbruk - Sunnhordland
Bestanden har auka, likevel vil åtte kommunar i Sogn forby hummarfiske i 17 område - Firda
Har etablert seg i fem kommunar - Sunnhordland
Veterinærvakt i Gulen og Masfjorden kommunar - Masfjorden Kommune
Fylkesmann uroleg over pengebruken i kommunar før samanslåing - Avisa Hordaland (pressemelding)
Sponheim om pengebruken i samanslåingsklare kommunar: «svært urovekkjande» - NRK
Petter (21) vil besøke så mange kommunar som mogleg: – Du kan kalle meg ... - NRK
«Myten om at store kommunar har betre tilgang på kvalifiserte arbeidstakarar» - Sunnmørsposten
200 nye oppdrettsmillionar til kommunar og fylke - Firda
– Det er ein ukultur i fleire kommunar - Hallingdølen
Aukande barnefattigdom i norske kommunar - Framtida
Utanlandske legar er svindyre for norske kommunar - NRK
Vasskraft-kommunar kritiske til ekspertutval - Hallingdølen
Felles ordning med personvernombod for Vågå, Lom og Skjåk kommunar - Skjåk kommune
Nordnorske kommunar gjer det dårlegast – igjen - NRK
Forskrift om endring i forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar - Lovdata
AIG må betale Terra-kommunar 93 millionar kroner - Firda
AIG må betale Terra-kommunar 93 millionar kroner - Firdaposten
Vil halvere talet på kommunar - NRK
Vil halvera talet på kommunar - NRK
Brukar 25 millionar meir enn tilsvarande kommunar - Strilen
Målungdommen stiller nynorsk-krav til kommunane - NRK
Endå fleire kommunar med forbod - Strilen
106 kommunar oppfyller ikkje bemanningsnorma i barnehagane - Fjordabladet
Lovfestar ungdomsråd i alle kommunar - Framtida
Lønsskilnadar kan vere kostnadsbombe for nye kommunar - NRK
Meir nynorsk i nye kommunar og fylke - Aftenbladet.no
Strammare tider for kommunar og fylke - Fjordabladet
Kim (31) frå Stord er hekta på «geocaching»: nådde over elleve kommunar på éin dag - Stord24
Skal kartlegge faren for kvikkleireskred i fem kommunar - Firda
Desktop versie